UNHCR駐日事務所副代表の河原直美氏をゲストに連続セミナー「人間の安全保障と平和構築」の第1回が開催されました

上智大学 Sophia University